Vår filosofi

Gjennom forskning vet vi at barn fødes med en enorm kompetanse. Denne kompetansen ønsker vi å legge til rette for og stimulere på flere områder. Hvert barn er unikt og utvikler seg i sitt eget tempo. Barn lærer hele tiden, og vi er opptatt av at barnet ditt skal oppleve forutsigbarhet, nærhet og mestring. Svømmelæring på bekostning av barnets opplevelse støtter vi ikke.

Hos oss får du som forelder trening i å gjøre fine aktiviteter med barnet ditt i vannet, sånn at dere kan få mange gode opplevelser i vann – også etter kurset. Den kinesiske filosofen Xun Kuang poengterte allerede for et par århundre siden forskjellen mellom å bli fortalt hvordan å gjøre noe og å bli involvert i aktiviteten selv.

«Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.»Xun Kuang

Et dikt som speiler vår filosofi godt er “A Child’s Bill of Rights” av Gladys Andrew:

Let me grow as I be 

and try to understand why 

I want to grow like me 

Not like my mum

 wants me to be

 Not like my dad

 hopes I will be

 Or my teacher thinks I should be 

Please try to understandand 

let me grow

 just like me