Velkommen til
BabySwim

Babysvømming er gøy både for deg og ditt barn. Du trener livsviktige ferdigheter i barnet og styrker dets motoriske og mentale utvikling. BabySwim er norgesledende i babysvømming. Opplev trygghet og glede i vannet! Kursene våre er fulle av lek, kos og hygge.

Hvorfor babysvømming?

Svømming handler ikke bare om å bevege seg gjennom vann. Det er en fantastisk måte å utvikle selvfølelse, styrke kroppen, fremme tilknytning mellom barn og foreldre, forebygge vannskrekk, lære livreddende ferdigheter og skape et positivt forhold til fysisk aktivitet. – Og det er gøy!

Når barnet får muligheten til å erfare vann tidlig i en trygg setting, blir det fortrolig med elementet. En studie fra Island viser også at det er sammenheng mellom babysvømming og utvikling av motoriske ferdigheter.

Velkommen til kos, lek og hygge hos BabySwim!

Barnet lærer:

Barnet trenger tid til å bli vant til å være ved bassenget og i vannet. Trygghet bygges opp gjennom gode opplevelser i vannet sammen med en forelder på ukentlig basis. Vi setter rammene for tilvenningen, og lar barnet bestemme tempoet. Gradvis introduserer vi nye aktiviteter i vannet, som å ligge på en flytematte, synge sanger sammen, flyte med et flyteelement, bli ledet gjennom vannet av sin forelder og se i speil.

Barnet blir vant til å gjøre ting i vannet og til å få vann over hodet. I vanntilvenningen blir dykkerefleksen aktivert hos de aller minste, i mens barn over ett år lærer seg å holde pusten under vann. Vanntilvenningen gir også barnet trening i å komme i riktig posisjon for å flyte, og lar det erfare at vannet bærer det.

Omtrent midtveis i kurset introduserer vi barnet for å være under vann. Barnet kan bli like komfortabelt med å være under som over vann, men det forutsetter at både du og barnet ditt føler dere trygge i bassenget når dere gjør det første dykket. Dykkerefleksen forsvinner når barnet er rundt ett år og små barn kan ikke svømme med hodet over vann, så å lære barnet å holde pusten under vann er ett av målene med babysvømming. Når barnet mestrer dette, kan det lære å svømme. For barn fra 0-4 år er svømming det å kunne bevege seg gjennom vann.

Vi legger til rette for at barnet skal oppleve kontroll over situasjonen så tidlig som mulig. Derfor lar vi det ta initiativ til de neste dykkene selv.

Alle kursene våre har selvbergingsprinsipper innebygget i øvelsene vi gjør. Barnet trener for eksempel på å holde seg fast i ting, orientere seg i vann, svømme tilbake til punktet det kom fra, holde pusten under vann og å ligge og flyte. Selvbergingsprinsippene vi har implementert øker sjansene for at barnet i en situasjon hvor det skulle havne i vannet ufrivillig, vil kunne redde seg selv eller holde seg flytende til det får hjelp.

Vårt fokus er på glede, trygghet og mestring. Vi trener opp ferdigheter som gjør barnet bedre i stand til å redde seg selv, men kursene er først og fremst orientert rundt kos og lek.

Ofte stilte spørsmål

Ja, våre kurs er aldersinndelte. De er ikke nivåinndelte. Det betyr, at selv om ditt barn er f. eks. 2 år, kan du melde dere på en ordinær gruppe for barn i denne alderen.

Vi ønsker at barnet er minimum 3 måneder gammelt ved kursstart.

Dersom barnet er rett under 3 måneder, ønsker vi at du tar kontakt med oss på post@babyswim.no. Da gjør vi en individuell vurdering.

Se kursoversikten for påmeldingsdatoer og kursstart.

Du melder deg på kurs og betaler via dette nettstedet. Det er dessverre ikke mulig å melde seg på kurs på andre måter.

Ja, men da må du gjøre en egen, separat bestilling av kursplass til dette barnet. Du registrerer barnets foresatte som bestiller, slik at vi vet hvem som skal kontaktes for videre kommunikasjon. Det er veldig viktig du gir riktige kontaktopplysninger til de foresatte (faktureringsdetaljer).

Ja, det er tillatt å være to foreldre på alle våre kurssteder. På Hovseter er bassenget lite og intimt, så derfor må man kanskje bytte på å være i vannet med barnet.

Ja, men hvert barn må ha en voksen. Er du usikker på om du skal melde barna på samme kurs eller hvert sitt, så ta kontakt på post@babyswim.no. For de aller minste, er det en fordel at en av foreldrene går sammen med dem. Hvis dette ikke er mulig, er det bedre å ta med ett barn av gangen på to ulike kurs.

Ja, men da må du avtale dette med instruktøren i forkant. Det er bare lov å ta bilder av og/eller filme sitt eget barn. På Hovseter har vi et vindu inn til bassenget. Det er ikke tillatt å ta bilder eller filme gjennom dette vinduet.

Nei, det er dessverre ikke mulig å ta igjen tapte kurstimer. Kursene er en møtearena for familier, og å ta igjen kurstimer i andres kurs kan ha en forstyrrende effekt på gruppedynamikken. Dessuten, er de aller fleste kurs fullsatte.

Du kan avbestille kurset innen 24 timer og få pengene tilbake. Da må du sende mail til post@babyswim.no. Etter dette, kan vi refundere kursavgiften hvis vi får solgt kursplassen din til en annen før kursstart. Har kurset begynt, er det ikke mulig å få refusjon. Unntaket er hvis du har en legeerklæring som sier at barnet ditt må avbryte kurset. Da får du refundert de resterende kursdagene (fra vi har mottatt legeerklæringen). Dette gjelder ikke ved vanlige barnesykdommer.

Lukk meny
×

Handlekurv