Alle kurs legges under denne (ikke på denne!) når Tickera ikke skal brukes.