BESTILLINGSVILKÅR

Avbestilling:

Ved avbestilling innen 24 timer fra betalingstidspunktet refunderes hele beløpet. Avbestillingen må sendes til vår  e-mail l innen 24 timer, så tar vi kontakt. Fra bestillingstidspunktet og senest innen 1 uke før kursstart, (første kursdag i gjeldende periode) kan du ved skriftlig henvendelse til vår  e-mail avbestille kurset. Det kan gis refusjon om vi får solgt kursplassen til en ny kunde. Refusjon ved sykdom:

Når det foreligger et medisinsk grunnlag for at barnet må avbryte svømmekurset, må en medisinsk begrunnet legeerklæring fremlegges før restbeløpet refunderes. Refusjon for avbrytelse av kurset, gjelder fra dato legeerklæringen blir mottatt hos Babyswim as. Refusjonsgrunnlag gjelder etter våre regler. (Ved behov vil erklæringen også bli vurdert av vår egen lege). NB! Dette gjelder ikke vanlige sykdomstilstander som forkjølelse, barnesykdommer etc.

REFUSJON GJELDER KUN VED AVBRYTELSE AV KURSET.

Avlysning av kurs:

Avlysning av kurs i tilknytning til avføring eller oppkast i vannet er, som tidligere nevnt, ikke Babyswim as sitt ansvar. Dette gjelder også forhold som er utenfor Babyswim as sin kontroll, som f.eks strømbrudd eller andre ytre omstendigheter. Det vil derfor ikke være mulig å ta igjen timer på grunn av dette.

Ved avlysning av kurs forårsaket av tekniske årsaker som skyldes Babyswim as, vil Babyswim as sette opp ny kurstid for å ta igjen tapt svømmetime. Vi vil alltid strekke oss langt for å imøtekomme brukernes behov i spesielle situasjoner, bare spør oss hvis det er noe!

Fortsette videre på kurs / bytte kurstid / slutte

Kursperiodene varierer fra 8 -10 uker. Sjekk kurskalender for hvert enkelt kurs.

Aldersregel:

Hovseter: 3 mnd. – 4 år. Når barnet har fylt 4 år må vi dessverre henvise våre svømmere til andre aktører.

Domus Athletica: Aldersgrense 4 år.