VÅRKURS 2023

Vårkurs starter i uke 3 (16. – 20. januar) og går frem til og med uke 13  (27. – 31. mars) 2023.

Kursvarighet: 10 ganger/uker. Kurspris:

Vi holder stengt i vinterferien 20. – 26. februar (uke 8) 2023.

Påmelding for nye kunder åpner på websiden onsdag 30. november 2022.

SOMMERKURS 2023

Sommerkurs starter i uke 15 (tirsdag 11. – 14. april) og går frem til og med uke 25  (19. – 23. juni) 2023.  

Alle mandagskurs starter mandag 17. april (uke 16) og går frem til og med mandag 26. juni (uke 26). I uke 25 så svømmer alle mandagskurs, mandag 19. juni og tirsdag 20. juni.

Alle tirsdagskurs har siste kursdag i uke 24 (tirsdag 13. juni).

Kursvarighet: 10 ganger/uker. Kurspris: 3320,-

Vi holder stengt følgende dager i kursperioden: mandag 1. mai, 17. – 19. mai (grunnlovsdag, Kr.himmelfart og inneklemt fredag), samt mandag 29. mai (2. pinsedag).

Påmelding for nye kunder åpner torsdag 16. mars.

HØSTKURS 2023

Høstkurs starter i uke 34 (21. – 25. august) og går frem til og med uke 43  (23. – 27. oktober) 2023.  

Kursvarighet: 9 ganger/uker. Kurspris:

Vi holder stengt i høstferien uke 40 (2. – 6. oktober).

Påmelding for nye kunder åpner torsdag 8. juni.